054-6375229

חוות דעת מחקרית מקצועית

ד"ר גלעד פדבה, כחוקר מנוסה מאוד, מכין חוות דעת מקצועיות, מנומקות ומפורטות (בעברית או באנגלית) על מחקרים של א/נשי אקדמיה ותיקים/ות לצורך שיפור הטקסט, מיקודו והעמקתו. ד"ר פדבה אף מעניק לחוקרים/ות צעירים/ות חוות דעת מהימנות, אחראיות ואמפתיות על עבודות המחקר שלהם/ן, באופן שמסייע להם/ן להיחלץ מעיכובים ולהיפטר מחסמים, ומנחה אותם, במסירות רבה, בהתקדמותם/ן המחקרית.

עין מחקרית מנוסה ומיומנת מסוגלת להצביע על העוצמות הגלומות בטקסט, נקודות החוזק וההברקות המחקריות שהוא מכיל. כך יוכל/תוכל החוקר/ת להתמקד באותן נקודות מעניינות, לפתח את הניתוח שלהן, לשכלל את נקודת המבט עליהן, להרחיב ולהעמיק את הדיון עליהן ולחוש התקדמות מקצועית מרשימה.

בה בעת, עין מחקרית מנוסה ומיומנת תאתר את נקודות החולשה, הכשלים הלוגיים, טעויות במבנה המאמר, חזרות וכפילויות מיותרות, גלישה לדיונים צדדיים בלתי-נחוצים, התמקדות שגויה בהיבטים שוליים הגורמת להצנעת הטענות המרכזיות החשובות, היעדר הסבר אודות ההקשר המקומי והתקופתי הספציפי של המחקר, גלישה מכתיבה מחקרית לכתיבה אישית, אי התייחסות לספרות המחקרית הרלבנטית, ביבליוגרפיה גדושה מדי או דלה מדי, ועוד.

חוות דעת מקצועית מחקרית הוגנת מודעת לכך שהחוקר/ת מביא/ה את עולמו/ה אל המחקר עם סגנונו/ה האישי, הנושאים היקרים ללבו/ה, ההיבטים המעניינים אותו/ה במיוחד, הדגשים החיוניים בעיניו/ה ונטיות לבו/ה והעדפותיו/ה האישיות. כיבוד הכותב/ת, ומודעות להיבטים אינטימיים אלה של המחקר, מחייבים רגישות רבה.

חוות דעת מקצועית מחקרית שוחרת-טוב לא תהסס להצביע על ליקויים, בעיות, חוסרים, חזרות, טעויות, עמימות, ניסוחים פתלתלים, מליציים או פשטניים מדי. בה בעת, חוות הדעת תתייחס גם להיבטים חיוביים משמעותיים של הטקסט שאותם כדאי להדגיש ולהרחיב.

ד"ר גלעד פדבה, בהיותו חוקר מנוסה ומיומן, יודע היטב, כמה מאמץ אינטלקטואלי, תקוות, חרדות, יצירתיות והשקעה של זמן ומשאבים מחייבת מלאכת המחקר. לפיכך, הוא יקפיד לנסח את חוות הדעת המקצועית על מחקרך בשפה מקצועית, עובדתית ומדויקת, ויחד עם זאת, בנימה אמפתית המביעה מלוא האהבה ורצון כן בהצלחתך.

♥ המחקר שלך ראוי לחוות דעת מקצועית, כנה, מפורטת ומנומקת. ד"ר גלעד פדבה הוא החוקר שיכתוב בדיסקרטיות חוות דעת מחקרית אחראית, מדויקת ואמפתית על מחקרך.

דילוג לתוכן