054-6375229

התאמת המחקר לאנגלית בריטית או אמריקאית

האם לכתוב/לתרגם את המאמר לאנגלית בריטית או לאנגלית אמריקאית? האם יש להקפיד על כתיב אנגלי בנוסח בריטי או בנוסח "העולם החדש"?  איזה מבין סוגי האנגלית הוא ה"נכון" למחקרך?

האנגלית הבריטית והאנגלית האמריקנית שונות ונבדלות זו מזו מבחינת אוצר המילים, מבחינת הסגנון והניסוח, מבחינת הכתיב של מילים מסוימות ולעתים אף באופן הבנייה של המאמר, ההצגה של הטענה המרכזית ודרכי הצדקתה.

שני סוגי אנגלית אלה התפתחו בנסיבות היסטוריות, תרבותיות, חברתיות וכלכליות שונות והם משקפים, בדרכים שונות, ערכים, אופני מחשבה, דרכי ביטוי ואפשרויות הבעה. למעשה, אף אחד מהסוגים האלה אינו "טוב" או "רע" ממשנהו.

ישנם כתבי עת, עורכים/ות של אסופות מאמרים והוצאות לאור שמקפידות כי כל המאמרים באותו גיליון או כרך יהיו כתובים באותו סוג של אנגלית, ויש ביניהם גם ליברליים יותר, שלא מפריע להם שחלק מהמאמרים באותו גיליון או כרך יהיו כתובים בסגנון בריטי וחלקם בסגנון אמריקאי. אך זאת בתנאי שכתב-היד כולו יהיה כתוב באנגלית אמריקאית, למשל, ללא חריגות או קפיצות פתאומיות לניסוח או כתיב בריטיים.

בכל מקרה, חשוב מאוד להקפיד על האחידות, העקביות והלכידות של הטקסט, כך שאנגלית בריטית ואנגלית אמריקאית לא ישמשו בו בערבוביה. אף עורך/ת של כתב-עת אקדמי או אסופת-מאמרים או מוציא/ה לאור לא יסכימו שהמאמר יהיה "דייסה" מבחינה סגנונית מאחר שערבוב בין סגנונות עלול לצרום ולהקשות על הקוראים לעקוב אחר הטקסט ומהלך הדיון.

רק עורך מנוסה ומיומן ראוי לערוך ו/או לתרגם את מחקרך (עברית/אנגלית) ולהתאים אותו בהצלחה לכללי האנגלית הבריטית או האנגלית האמריקאית, בהתאם לדרישות הספציפיות של אותו ז'ורנל אקדמי בינלאומי או אסופת מאמרים בינלאומית או דרישות ההוצאה לאור.

♥ ד"ר גלעד פדבה, שירותי ייעוץ וחוות דעת אקדמית, עריכת תוכן, עריכת לשון, הגהה ותרגומים משובחים עברית/אנגלית, טלפון 054-6375229

דילוג לתוכן